Děti dojely na školu v přírodě v pořádku.

PROSINEC

1/12 - fotografování od 14.30 - 17.00 hodin

(za účasti rodičů)

4/12 - Mikulášská nadílka v MŠ

9/12 - divadelní představení v Koruně od 9.00 hodin

"Andělé ze zapomenuté skříňky"

10/12 - Den splněných přáníní - odpolední akce s rodiči

11/12 - divadelní představení v MŠ od 10.00 hodin

"Pohádková vzducholoď"

22/12 - hudební představení v MŠ od 10.30 hodin

Trio Accordo "Na vánoce dlouhý noce"

 

LISTOPAD

19/11 - 27/11 Informace ke Škole v přírodě

20/11 - Den pozdravů

23/11 - v 10.00 hodin nás navštíví MUDr. Rejchrtová (stomatolog)

Naše Mateřská škola se nachází v blízkosti centra Radotína. Byla otevřena v roce 1990 jako pětitřídní mateřská škola s kapacitou 150 dětí. V současnosti je maximální počet dětí na jednu třídu 26 dětí. Mateřská škola je tvořena celkem třemi pavilonami ve tvaru "U". Jedná se o hospodářký pavilon, pavilon pro starší děti - předškoláky a pavilon pro mladší děti. V zadní části areálu se nachází rozlehlá zahrada, která je vybavena zahradními prvky.

Podle blízkého potůčku jsme dali naší MŠ neoficiální název "HASTRMÁNEK"  a protože máme rádi přírodu, tak naše třídy nesou názvy "Včelky", "Berušky", Žabičky", "Motýlci" a "Rybičky". Mateřská škola Hastrmánek má tři odloučená pracoviště a to MŠ Slunečnice, MŠ Kulíšek a MŠ Modřínek.

      

Zapojili jsme se do projektu "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"