Výlet do Berouna

kdo: VČELIČKY

kdy: čtvrtek 11. února 2016

sraz: ve školce do 8.00 hodin

návrat : v poledne

 

S sebou: batůžek, pitíčko, sušenku, pláštěnku

Prosíme rodiče, kteří potřebují potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za kalendářní rok 2015 pro účely úlevy na dani z příjmů, aby o tom informovali paní učitelku ve třídě. Potvrzení jim bude vystaveno a ponecháno opět ve třídě.

Děkuji.                               G. Pacáková, hospodářka školy

ÚNOR 

5. 2. 2016

Divadlo KUKADLO

pohádka "Tajemství staré skříně"

10 2. 2016

Ledový ples u Motýlků

16. 2. 2016

Jdeme do kina na pohádku "Malý dráček"

15. 2. - 19. 2. 2016

Karnevalový týden

 

23. 2. 2016

Den "mateřského jazyka"

29. 2. - 6. 3. 2016

Jarní prázdniny - mateřská škola otevřena

 

Naše Mateřská škola se nachází v blízkosti centra Radotína. Byla otevřena v roce 1990 jako pětitřídní mateřská škola s kapacitou 150 dětí. V současnosti je maximální počet dětí na jednu třídu 26 dětí. Mateřská škola je tvořena celkem třemi pavilonami ve tvaru "U". Jedná se o hospodářký pavilon, pavilon pro starší děti - předškoláky a pavilon pro mladší děti. V zadní části areálu se nachází rozlehlá zahrada, která je vybavena zahradními prvky.

Podle blízkého potůčku jsme dali naší MŠ neoficiální název "HASTRMÁNEK"  a protože máme rádi přírodu, tak naše třídy nesou názvy "Včelky", "Berušky", Žabičky", "Motýlci" a "Rybičky". Mateřská škola Hastrmánek má tři odloučená pracoviště a to MŠ Slunečnice, MŠ Kulíšek a MŠ Modřínek.

      

Zapojili jsme se do projektu "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"