Výsledky zápisu

Seznam přijatých dětí - šk. rok 2016-2017

 

Informativní schůzka pro nové rodiče se koná 13.6. 2016 od 16.00 hodin v MŠ nám. Osvoboditelů 1367 třída Včelky

KVĚTEN

 
25.5. - Den AFRIKY v MŠ
Surikaty  - dopoledne 
akce s rodiči - odpoledne
 
26.5. návštěva stomatologa v MŠ
 
27.5. až 3.6. Škola v přírodě Motýlci
 

Naše Mateřská škola se nachází v blízkosti centra Radotína. Byla otevřena v roce 1990 jako pětitřídní mateřská škola s kapacitou 150 dětí. V současnosti je maximální počet dětí na jednu třídu 26 dětí. Mateřská škola je tvořena celkem třemi pavilonami ve tvaru "U". Jedná se o hospodářký pavilon, pavilon pro starší děti - předškoláky a pavilon pro mladší děti. V zadní části areálu se nachází rozlehlá zahrada, která je vybavena zahradními prvky.

Podle blízkého potůčku jsme dali naší MŠ neoficiální název "HASTRMÁNEK"  a protože máme rádi přírodu, tak naše třídy nesou názvy "Včelky", "Berušky", Žabičky", "Motýlci" a "Rybičky". Mateřská škola Hastrmánek má tři odloučená pracoviště a to MŠ Slunečnice, MŠ Kulíšek a MŠ Modřínek.

      

Zapojili jsme se do projektu "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"