Rozdělení dětí do tříd

Srdečně zveme všechny rodiče na schůzky, které se budou konat 

ve středu 2. září od 16.30 hodin

ve třídách Berušky, včelky, Žabičky, Rybičky a Motýlci

Dotazník pro rodiče

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku

(vyplněný dotazník zašlete na e-mail: ms.radotin@seznam.cz)

 

Zápis ze schůzky rodičů - info šk. rok 2015-2016

Naše Mateřská škola se nachází v blízkosti centra Radotína. Byla otevřena v roce 1990 jako pětitřídní mateřská škola s kapacitou 150 dětí. V současnosti je maximální počet dětí na jednu třídu 26 dětí. Mateřská škola je tvořena celkem třemi pavilonami ve tvaru "U". Jedná se o hospodářký pavilon, pavilon pro starší děti - předškoláky a pavilon pro mladší děti. V zadní části areálu se nachází rozlehlá zahrada, která je vybavena zahradními prvky.

Podle blízkého potůčku jsme dali naší MŠ neoficiální název "HASTRMÁNEK"  a protože máme rádi přírodu, tak naše třídy nesou názvy "Včelky", "Berušky", Žabičky", "Motýlci" a "Rybičky". Mateřská škola Hastrmánek má tři odloučená pracoviště a to MŠ Slunečnice, MŠ Kulíšek a MŠ Modřínek.

      

Zapojili jsme se do projektu "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"