Co Vás zajímá

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na schůzky rodičů, 
které se budou konat 
v úterý 2. září od 16.30 hod 
 v MŠ Hastrmánek, v MŠ Modřínek a v MŠ Slunečnice
(samostatně ve všech třídách)
Schůzka rodičů v MŠ Kulíšek 
se bude konat ve čtvrtek 4. září.
 Čas bude upřesněn na nástěnce v šatně dětí.

rozdělení dětí - HASTRMÁNEK

rozdělení dětí - SLUNEČNICE

rozdělení dětí - MODŘÍNEK

rozdělení dětí - KULÍŠEK

informace k začátku nového školního roku 2014

Naše Mateřská škola se nachází v blízkosti centra Radotína. Byla otevřena v roce 1990 jako pětitřídní mateřská škola s kapacitou 150 dětí. V současnosti je maximální počet dětí na jednu třídu 26 dětí. Mateřská škola je tvořena celkem třemi pavilonami ve tvaru "U". Jedná se o hospodářký pavilon, pavilon pro starší děti - předškoláky a pavilon pro mladší děti. V zadní části areálu se nachází rozlehlá zahrada, která je vybavena zahradními prvky.

Podle blízkého potůčku jsme dali naší MŠ neoficiální název "HASTRMÁNEK"  a protože máme rádi přírodu, tak naše třídy nesou názvy "Včelky", "Berušky", Žabičky", "Motýlci" a "Rybičky". Mateřská škola Hastrmánek má tři odloučená pracoviště a to MŠ Slunečnice, MŠ Kulíšek a MŠ Modřínek.

      

Zapojili jsme se do projektu "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"