Zápis na nový školní rok proběhne 5. dubna 2016 

v MŠ HASTRMÁNEK 

9.00-12.00 hodin

13.00-17.00 hodin
Zápis bude probíhat ve třídě VČELKY (přízemí nižšího pavilónu).
 
Zákonný zástupce předloží.
  1. platný  občanský průkaz
  2. rodný list dítěte
  3. vyplněné tiskopisy (viz níže), 
  4. pokud rodič nemá možnost tisku, obdrží tiskopisy v den zápisu v MŠ
 

K vytisknutí:

 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.