Režim dne

REŽIM DNE V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE

6:30 - 7:30

 

Pavilón A - Žabičky, Kapříci, Motýlci

děti se scházejí ve třídě Žabiček v přízemí 
Pavilón B - Včelky, Berušky
děti se scházejí ve třídě Berušek v 1. patře
7:30 - 8:30
děti se scházejí již ve svých třídách
8.30 - 10.00 
hry dle vlastního zájmu, individuální práce s dětmi, probíhají didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinách i jednotlivě, děti si upevňují hygienické návyky, cvičí, svačí
10:00 - 11:30
pobyt venku - tématické vycházky do blízkého okolí školy,hry na školní zahradě
11:30 - 12:30
děti provádějí hygienu, obědvají,chystají se na odpolední odpočinek, poslouchají pohádky a četbu na pokračování
13:00 - 14:30
děti odpočívají
14:30 - 14:45
děti provádějí hygienu a svačí
14:45 – 17:00
probíhají odpolední zájmové činnosti dětí, spontánní hry dětí, paní učitelky se dětem individuálně věnují, za příznivého počasí hry na školní zahradě

 

Od 16:00 hodin se děti rozcházejí :

pavilon A - ve třídě Motýlků

pavilon B - ve třídě Berušek