Platby - školné, stravné

Školné je stanoveno dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT č. 34/2006 Sb., o předškolním vzdělávání

Výše příspěvku činní pro školní rok 2014/2015 ...... 600,-Kč
 
Výše plateb od 1. 9. 2014 je stanovena takto:

 

1. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (školné)

Je stanovena ředitelkou školy pro školní rok 2014 - 2015 na dobu od 1.září 2014 do 31. srpna 2015 ve výši 600,- Kč/měsíčně. Úhrada školného se týká všech dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání, tedy i dětí, které nastupují v průběhu školního roku.

 

Školné Děti 3 - 6 let Poslední rok před nástupem do ZŠ s OŠD *)
měsíční 600,- 0,- 600,-

Děti v posledním ročníku mateřské školy ( tedy před nástupem do základní školy) školné neplatí
*) OŠD - děti s odkladem povinné školní docházky školné platí
Děti s odkladem školní docházky od 1.9.2014 hradí školné v plné výši 600,- Kč až do ukončení docházky v MŠ. Úplata se nehradí pouze v případě, že má dítě zdravotní postižení – novela škol.zákona č.472/2011 Sb v § 123.


2. ÚPLATA ZA STRAVNÉ

 
Stravné Děti
3 - 6 let
Poslední rok před nástupem do ZŠ s OŠD
Celodenní 35,- 35,- 38,-
Polodenní 29,- 29,- 32,-

 

Číslo účtu : 131633369 / 0800

Platba pro školné se skládá z:
č.účtu + variabilní symbolu, který přidělí škola

Platba za stravné se skládá z:
č.účtu + variabilní symbolu, který přidělí škola
Platbu lze provést jednou částkou (školné + stravné)

Platbu u sourozenců lze provést jednou částkou pod jedním variabilním symbolem