Základní údaje o škole

 
Název: Mateřská škola Praha - Radotín
Sídlo: Nám.Osvoboditelů 1367, 153 00 Praha - Radotín
Právní forma: Příspěvková organizace
Odloučená pracoviště školy:

MŠ Slunečnice,Sídliště 1100, Praha - Radotín
vedoucí: Jiřina Volfová

MŠ Kulíšek Býšovská 1251, Praha - Radotín
vedoucí: Petra Merhautová

 

 MŠ Modřínek, Nám. Osvoboditelů 1368, Praha - Radotín
vedoucí: Kateřina Ratolisková

 

Mateřská škola sdružuje:

1. Mateřskou školu, Sídliště 1100
2. Školní jídelnu, Sídliště 1100
3. Mateřskou školu, Býšovská 1251
4. Školní jídelnu, Býšovská 1251
5. Mateřskou školu,Nám. Osvoboditelů 1367
6. Školní jídelnu, Nám. Osvoboditelů 1367
7. Mateřskou školu Nám. Osvoboditelů 1368
8. Školní jídelnu - výdejnu, Nám. Osvoboditelů 1368